Author Index (Download in PDF )

A

Adeogun, Adewale Wasiu   K9D555
Al-Qudah, Anas Ali   P9G112
Albaidhani, Ismail   K9D44
Aloshyas, Bennett   H9V579

B

Balik, Zeynep Sevgi   H9V558
Bezzina, Christopher   B9T62
Bhide, M.   H9V26

C

Celestine, Dike   U8K685
Chidinma, Nwabekee   U8K685
Chinweoke, Nwaeze   U8K685

D

Demirci, Aytul Guneser   H9V558
Dik, Esra   H9V558
Donkwa, Kwunkamol   P9G10

E

Evelyn, Umemezia   K9D635

F

Faloye, Dotun Olaleye   H9V654

F

Galea, Mark   B9T62
Galea, Monica   B9T62

I

Idrus, Durrishah   P9G86

K

Kapote, Ashish   H9V136
Kapote, Sadhana   H9V136
Koo, Noah   H9V579

L

Latip, Ahmad Shaharudin Abdul   P9G86
Lubis, Ratna Lindawati   E9X18

M

Mahmud, Roslinah   P9G86
Mohidin, Rosle   P9G86

N

Nguyen, Steven   H9V511
Nguyen, Thong   H9V511
Nwadike, Emmanuel C.   U8K685

O

Olutade, Enitan Olumide   K9D555
Osama, Ajayi Sandra   K9D635
Osei, Godfred   H9V621
Owoeye, Idowu   H9V654

P

Potgieter, Marius   K9D555

R

Rajput, Bhawna   H9V49
Romero, Alejandro   K9D44

S

Said, Emmanuel   B9T62
Sang, Lim Thien   P9G86
Saufi, Roselina Ahmad   P9G86
Srikietnarong, Rungson   P9G10
Srivastava, R. K.   H9V26

W

Wang, Hai   H9V247
Wang, Shouhong   H9V247

Z

Zatul, Karamah A. B. U   P9G86
Zhorzholiani, Tinatin   P7RS245